Det finns någon därinne

Utbildning, kommande

Stresshantering CD

Publications and Assignments

Curriculum vitae

Kontakta

Utbildning

  

SFKH
Svenska
föreningen
för klinisk
hypnos

 

 

Avancerad kurs i Ego State-terapi

Startar 2 september 2016. I samarbete med SFKH.

Kursplan och kursvillkor på www.hypnosföreningen.se

Godtagen som specialistkurs Sv Psykologförbund


Grundkurs i hypnos och imaginativa metoder

Startar 13 maj 2016. I samarbete med SFKH.

Kursplan och kursvillkor på www.hypnosföreningen.se

 

© 2016-03-15 mbjweb

www.carolussons.se