Det finns någon därinne

Utbildning, kommande

Stresshantering inspelningar

Publications and Assignments

Curriculum vitae

Kontakta

Utbildning

  

SFKH
Svenska
föreningen
för klinisk
hypnos

 

 

Grundkurs i hypnos och imaginativa metoder

Hypnos, alla nivåer, se www.hypnosforeningen.se

EST avancerad pågår

Under hösten 2019 kan du delta enstaka dagar, torsfre, för repetition och inspiration! Kontakta mig på mejl, susanna@carolusson.se.


© 2019-07-21 mbjweb

www.carolussons.se