Det finns någon därinne

Utbildning, kommande

Stresshantering inspelningar

Publications and Assignments

Curriculum vitae

Kontakta

Women's Voices

Tillbaka

 

Women's Voices september 2008


Klicka för större bild

Internationellt undervisningsvana kvinnor från ISH och ESH föreläste om kvinnors angelägenheter ur olika perspektiv, bl.a. könsroller, kärleksrelationer, hälsa, självkänsla samt hinder och resurser för egenvård.

Det hela började för flera år sedan med att Consuelo Casula bjöd in dessa kvinnor att hålla seminarium i Milano. Sedan blev det ytterligare två sådana seminarier, med nya perspektiv och nya föreläsare. Och 2008 inbjöds alla 7 att föreläsa i 4 dagar i Bari. Bilden togs sista dagen på Bari Universitet, fil. fak. I maj 2009 publicerades deras bok Women's Voices på italienska.

Från vänster:
Marilia Baker (Brasilien- Arizona), Marlene Hunter (Kanada), Angela Ventura (kursdeltagare), Susanna Carolusson (Sverige), Consuelo Casula (Italien), Betty Alice Erickson (Texas), Lilian Borges Zeig (Brasilien - Arizona), Julie Linden (New York), Teresa Robles (Mexico),  Daniela Poggiolini (kursarrangör).

 

© 2018-01-14 mbjweb

www.carolussons.se